Vi ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp eller kontakt hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). När du gör ett köp eller kontaktar oss godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att vi skall kunna behandla din order och genomföra köpet samt att bidra med relevanta uppdateringar kring status på din order. Denna behandling är nödvändig för att vi ska uppfylla våra avtal med dig. De uppgifter som behandlas är

Identitetsuppgifter – Namn, Kundnummer, Personnummer

Kontaktuppgifter – Adress. E-postadress och Telefonnummer

Kundengagemang – Uppgifter om vilka produkter du handlat

Enligt Dataskyddsförordningen har du rätt att begära ut den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller ta bort. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Unbakery om inget annat anges.

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. för att hantera utskick och leverans av dina varor eller tillhandahålla vissa system. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för något annat än detta. Vissa tjänste- eller betaltjänstleverantörer kan komma att befinna sig utanför EU/EES. Unbakery överför aldrig några uppgifter utanför EU/EES utan att ha vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder.